Samboavtal

Samboavtal för dig som ska bli sambo eller redan bor ihop med någon. Hur fördelar ni boendet vid en separation? Vilka lagar gäller för dig som är sambo? Vad händer rent ekonomiskt vid en eventuell separation om ett samboavtal inte har upprättats?

Det finns en del viktiga saker att tänka på nu när ni går i tankarna på att bli sambo med den ni har kärleksrelation med. Framförallt gäller det ekonomiska aspekter.

Samboavtal enligt lagen

I Sambolagen står det att all egendom såsom, bostad, hus, mark, gård, fastighet, ni äger och brukar gemensamt också ska delas lika i värde. I en bodelning tar sambolagen alltså inte hänsyn till vem som vid inköp av egendom betalar mest. Syftet med sambolagen är att den ekonomiskt svagare partnern ska ha ett skydd vid en eventuell separation. Sambolagen gynnar med andra ord inte dig som lägger in det högre kapitalet i bostaden vid inköpet.

Varför bör ni skriva samboavtal?

Viktigt för er som flyttar ihop i en gemensambostad är att läsa på om vilka lagar som gäller och är relevanta för just er. Hur ser den ekonomiska fördelningen ut för bostadsaffären? Kan det vara relevant att lära dig allt om samboavtal? Det är med hjälp av ett samboavtal ni skyddar även den ekonomiskt starkare partnern från en orättvis fördelning om förhållandet upphör.

Med ett samboavtal kan ni tillsammans dokumentera vad som kommer att gälla för just er bodelning vid en separation. Vill ni inte att någon bodelning ska äga rum så kan ni skriva de i avtalet. Finns inte något samboavtal undertecknat av er innan en eventuell separation, blir det sambolagen som träder i kraft och en bodelning av lika delar jämt kommer att ske.

Det betyder att om ni köper egendom, oavsett om den ena partnern betalar hela summan, anser sambolagen att syftet var att gemensamt använda egendomen och därför ska en delning av halva värdet vardera ske.

Enskilda egendomar däremot, det vill säga egendomar som du ägde redan innan ni flyttade ihop ingår inte i sambolagen och vid en separation ingår inte dessa egendomar i bodelningen. Det betyder att man inte behöver dokumentera några sådana bestämmelser i sitt samboavtal.
Automatiskt återfaller det dig som enskilt ägde egendomen innan ni flyttade ihop.

För att undvika onödiga bråk och tvister vid en separation eller om något oväntat uppstår i relationen så är ett samboavtal en trygghet att ha skrivit, för att klargöra vem som har rätt till vad i tillgångarna. Väljer ni skriva samboavtalet själva, utan juridisk hjälp så kommer här nedan en liten guide med några viktiga punkter att förhålla sig till när ni skriver samboavtalet!

Vilka frågor ska samboavtalet innehålla?

– Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att vara giltigt. Avtalet blir giltigt så fort båda skrivit under.
Tänk på att lägga till datum på avtalet, på så sätt blir det enklare om ni gemensamt överenskommet senare vill ändra något eller lägga till något i avtalet. Det är alltid senast avtalade som gäller om tvist skulle uppstå.

 • Vilka ägodelar ska vara enskild egendom?
 • Vilken samboegendom ska delas upp enligt sambolagen?
 • Vad händer med bostaden?
  (Här finns dock vissa aspekter att ta hänsyn till som inte går att avtala bort, i vissa fall, där ena partnern har specifika skäl att få behålla bostaden, ex ensam har vårdnaden om barn.)
 • Vid en bostadsaffär där ena partnern betalade mer av kontant insatsen än den andra partnern så behöver ni skriva ett skuldebrev.

Skuldebrevet påvisar den skuld som finns mellan er partners om juridisk tvist uppstår vid separation, behöver ni ett skuldebrev för att påvisa rättvisa när det gäller kontantinsatsen. Med andra ord, skriv både ett samboavtal och ett skuldebrev.

Kan man avtala bort hela sambolagen?

Med ett samboavtal är det ni som bestämmer vilka regler som gäller vid en bodelning däremot kan ett samboavtal inte avtala bort vilka bestämmelser som helst. Det finns en del bestämmelser som kommer att räknas som ogiltiga exempel på dessa är:

 • Upphäva de bestämmelser i sambolagen som är tvingande.
 • Avtala om annat än sådant som har med samboegendom att göra i bodelningen.
 • Samboegendom är de saker ni köpt gemensamt eller med syfte att bruka tillsammans.
 • Om den ena sambon dör så ärver man inte denne, då kommer dennes enskilda egendom att gå till den avlidnes barn, (om det finns barn med i bilden).
 • För gemensamma barn med den kvarlevande sambon så gäller samma sak, barnen ärver den döda föräldern.
 • Sker dödsfall under tiden barnen är omyndiga spärras arvet.
 • För tillgång till arvet behöver man tillfråga kommunens överförmyndare.
 • Skriver ni däremot ett testamente reglerar ni vem som ärver er, därmed kan ni ärva varandra som sambo.
 • Det reglerar ni endast med ett testamente och inte med ett samboavtal.

Skriv ett vattentätt samboavtal

Lexly är ett stort företag med hög juridisk kompetens som hjälper dig med diverse avtal online. Hos dem kan du skriva ett samboavtal online på 15 minuter som är juridiskt korrekt. Du svarar på ett fåtal frågor online som en jurist skulle frågat vid ett fysiskt möte och därefter skapas ett juridiskt korrekt samboavtal som är personligt efter din situation.

Det kostar 695kr som fast kostnad och du betalar i sista steget via kort, swish eller faktura. Avtalet skickas direkt därefter till din epostadress. Snabbt, hållbart och enkelt! Läs mer och beställ här!

Behöver du istället ett färdigt dokument för direkt nedladdning så kan du istället använder dig utav tjänsten JuridiskaDokument. Deras Samboavtal är även den upprättat av en jurist och det medföljer alltid detaljerade instruktioner för hur du fyller i ert samboavtal.

Det kostar 395kr som en fast kostnad och du betalar med Klarna eller Payson. Detta avtal kräver mer utav dig och är inte lika personaliserat som Lexly men fungerar som ett korrekt avtal ändå. Läs mer och beställ här!

Gäller samboavtal för dig?

Enligt lagens skrifter så räknas sambo som två personer, hetro eller homosexuella som lever ihop i en parrelation.

 • Folkbokförda på samma adress och bor stadigvarande ihop.
 • Har ett par förhållande.
 • Har ett gemensamt hushåll.
 • Delar på utgifter.
 • Ej är gifta.

Två vänner som bor och lever ihop under en längre tid räknas alltså inte i juridisk fråga som sambo. Sambolagen gäller inte här, om tvist uppstår.

Lämna en kommentar