Fortum elavtal & omdöme

Allt om Fortums elavtal och de innovativa lösningar för energiproduktion som energibolaget erbjuder. Fortum arbetar med att utveckla och driva energikällor. Samt tjänster inom bland annat elektricitet, kyla/värme, avfall och återvinningshantering.
Tillexempel arbete och service med kraftverk som kärnkraft, vattenkraft. Produktion, leverans och försäljning av el och kraftvärme.

Företaget är ett finskt elföretag som startade år 1998. Det är finska staten som äger den största delen av bolagets aktier. Förutom i Finland så är Fortum verksamma i Sverige, Norge, Polen, Indien och Baltikum. Även i västra Sibirien och Ryssland har bolaget verksamhet.

Företaget distribuerar el till privata hem men tillhandahåller även mycket tjänster till andra företag som verkar inom samma bransch.


500 kr i nykundsrabatt! Erbjudandet gäller endast nya kunder och avser privatpersoner. KLICKA HÄR!

Energi produktion

Fortum producerar energi genom framförallt kärnkraft och vattenkraft. Med tanke på det samhälle vi idag lever i. Med den livsstil vi har blivit vana med, så krävs det en pålitlig energikälla för att klara av den standarden.
Kärnkraft är fortfarande den mest pålitliga energi källan för att förhindra elbrist i samhället. Så för att möta kraven från samhället så är kärnkraft det alternativet som passar bäst. Fortum har kärnverksamhet i 10 olika länder.

Men företaget arbetar mycket med frågor kring miljö och hållbarhet. Med syfte att utveckla och eftersträva en framtid med mer ”ren” energi för klimatet. Företaget har bland de lägsta koldioxidutsläppen i Europa inom elkraftsbranschen.
Företaget arbetar mycket med miljövänliga energiformer som solkraft, vindkraft, återanvändning av avfall/råmaterial samt andra smarta lösningar.
Men för att det ska bli möjligt att övergå till helt ren energi som samtidigt är lika pålitlig som kärnkraft och vattenkraft. Så krävs det mycket investering av kapital och tid. Man behöver bland annat omforma energisystem för att hitta nya lösningar.

På Fortums webbplats kan du klicka dit in på ”vår energiproduktion”. Där finns information om det olika energi källorna.

  • Kärnkraft – Pålitlig och stabil kraftkälla som förhindrar elbrist. Inga koldioxidutsläpp.
  • Vattenkraft – Förnybar och pålitlig kraftkälla som ej ger koldioxidutsläpp.
  • Solkraft – Obegränsad och förnybar kraftkälla, låg drift kostnad. Inga koldioxidutsläpp.
  • Vindkraft – Förnybart och oändlig kraftkälla. Inga fossila bränsle = Inga koldioxidutsläpp
  • Kraftvärmeproduktion.

I varje kategori kan du läsa på om hur källan fungerar och på vilket sätt den framställer energi. Samt att varje kategori innehåller svar på vanliga frågor.

Elavtal till privatperson och företag

Fortum erbjuder tjänster till både privatpersoner och företag.
Allt ifrån elavtal till dig som privatperson som bor i en liten etta. Till elavtal för ett helt köpcentrum. Företaget erbjuder mycket förbättrande tjänster till företag. Tillexempel som avfallshantering, byggande eller total sanering av miljöfarlig mark.

Privatperson

Som privatperson kan du teckna avtal för el och elbilsladdning till ditt hem. Du kan också välja köpa ett solcellspaket till ditt boende.

Elpriser för privatpersoner

Vilken månadskostnad du ska betala för din el varierar beroende på faktorer såsom hur du bor. Alltså om du bor i lägenhet, radhus eller villa, om du väljer miljöpaket eller ”bara” fossilfritt. Samt om du vill ha rörligt eller fast elpris.
Inne på webbsidan – privat – teckna elavtal – se priser, så kan du få en tydlig överblick på vilken månadskostnad du ska betala. Den uppskattade månadskostnaden är baserat på en 12 månaders period. Du kan välja de alternativ som passar dig och du ser hela tiden hur priset förändras beroende på vilka val du tar.

Därför gjorde jag en undersökning av vilket elpris jag blir erbjuden utifrån mina val. Dvs utifrån mitt postnummer, boende i lägenhet (= elpris baseras på 2000 kWh/år) samt rörligt elpris.

Sammanfattningsvis uppskattas min månadskostnad bli 108 kr om jag väljer mjölkpaketet. Och med fossilfri el uppskattas min månadskostnad bli 63 kr.

Prisgaranti

Fortum erbjuder kunder som tecknar elavtal prisgaranti. Vilket innebär att om du hittar en el leverantör som erbjuder liknande elavtal. Men till ett lägre pris så får du istället det lägre priset på ditt kontrakt hos Fortum. Det förutsätter att elavtalen har liknande utformning, villkor och prismodell.

Företag

Som företag kan man teckna elavtal i olika kategorier beroende på hur stor el förbrukningen på företaget är. Tillexempel ett ”stort” elavtal till en industri eller köpcentrum.
Företag kan också beställa lösningar i form av solceller på tak och/eller laddningsstolpar för elbilar på t ex bostadsföreningsparkeringen.

Förutom det så erbjuder Fortum också tjänster inom återfall och återvinning. Såsom heltäckande eller del projekt inom marksanering. Det vill säga olika former av reningsmetoder och hur arbete ska behandlas för att återställa jord/mark som blivit förorenat.
Några av de farligaste substanserna för marken är:

  • Tungmetaller. Dvs, Arsenik, zink, bly, kvicksilver osv
  • Oljeprodukter  t ex bensin
  • Klorfenoler
  • Furan
  • PAH och PCH föroreningar

Fortum som arbetsgivare

Sammanlagt är det omkring 9000 personer som är anställda av företaget, utspridda över de länder som företaget är verksamma i. 700 av dessa personer är anställa i Sverige.
På företaget arbetar det människor inom alla möjliga områden. Med olika kompetenser och karriärsmål.
 På webbsidan kan du se vilka jobb tjänster som finns lediga nu. Eftersom företagets verksamhet sträcker sig till fler länder så finns möjlighet att söka en jobbtjänst i ett team internationellt.

Som arbetsgivare arbetar Fortum aktivt med att medarbetarna ska må bra. Målet är att varje anställd individ ska hitta en balans mellan arbete, livspussel och fritid. Med hjälp av ett hälsoprogram som heter ”Energise your day” arbetar företaget aktivt med individens välmående.

”Energise your day” tillhandahåller verktyg och idéer så att de anställda får möjlighet att leda sig själva i livet, både på arbetet och fritiden. Medarbetarna blir således erbjuden verktyg och aktiviteter som föreläsningar och coaching. För att lära sig att hantera stress, hitta återhämtning, kost och motion. Samt andra energifyllda aktiviteter.


500 kr i nykundsrabatt! Erbjudandet gäller endast nya kunder och avser privatpersoner. KLICKA HÄR!

Lämna en kommentar