Lyckas med e-postmarknadsföring

Att jobba med E-postmarknadsföring ger en bred räckvidd samtidigt som det är kostnadseffektivt. E-postmarknadsföring betyder nästan som det låter, att använda/jobba med E-postutskick till kunder, som marknadsföringskanal. För att lyckas med E-postmarknadsföring, och för att överhuvudtaget få mottagaren att öppna mejlet behöver du väcka nyfikenhet och intresse redan i ämneraden. Förutom en ämnesrad som väcker intresse så är det till stor fördel om innehållet har en välskapat design, luftig och inte för mycket text. (Uppmana då via en Call To Action knapp tillexempel ”Läs mer på bloggen”). Fokusera på värdeskapande innehåll för mottagaren/kunden i form av tips, inspiration eller utbildning. Snarare än enbart fokus på säljande kring t ex produkt/tjänst som du tillhandahåller.

System att jobba med E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är varken speciellt tidskrävande eller dyrt sätt att nå ut till kunder. Särskilt inte med tanke på de E-post system som finns att ta hjälp av. Tvärtom, att jobba med E-postmarknadsföring är oftast en mycket kraftfull och lönsam strategi. Dessutom vittnar många om att det är roligt att skapa nyhetsbrev/kampanjer och att analysera resultat. För att på så sätt utveckla marknadsföringen till nästa E-postutskick.

Det finns många olika system och verktyg för att jobba med E-postmarknadsföring. Många av dem är dessutom gratis, i alla fall upp till ett visst antal  utskick.
Ett E-post system hanterar mejladress listor och säkerhetsställer att innehållet i mejlet är responsivt på olika enheter. Samt att du kan segmentera dina kunder i målgrupper, skapa och automatisera nyhetsbrev/kampanjbrev, mäta resultat, utforma A/B tester.

7 Steg för att lyckas med E-postmarknadsföring

Det finns många fördelar med E-postutskick som marknadsföringskanal. Som sagt ger det en bred räckvidd till en låg kostnad. Plus att det är  miljövänligt att skicka nyhetsbrev och/eller kampanjerbjudanden och liknande via E-post. Istället för med den traditionella posten. Däremot finns det, som med de mesta, även några nackdelar att jobba med E-postmarknadsföring. Med tanke på att väldigt många företag använder mejl som marknadsföring så är risken stor att mottagarens inkorg fylls av nyhetsbrev osv. Därför är det viktigt att ”sticka ut” ur mängden, att fånga intresse och framförallt att inte uppfattas som spam eller ”för säljande”.

1. Formulera Ämnesraden

Hur du formulerar ämnesraden är avgörande för vilken öppningsfrekvens du får. Genom att använda personifierade ämnesrader ökar du öppningsfrekvensen mer än vad ”standard/allmänna” ämnesrader gör. Försök skapa budskap som ger upphov till nyfikenhet, som inte är för vanliga/generella. ”Veckans produkt” känns ganska generell och ger överlag sämre öppningsfrekvens än tillexempel ”Känner du dig ofta trött? Detta kan vara anledningen och såhär motverkar du tröttheten” Men undvik ”clickbaits”, det gör mottagaren besviken och du förlorar kundens förtroende för dig.

2. Segmentera/Målinrikta innehållet

Att segmentera dina kunder i olika målgrupper gör det lättare att skapa innehåll som ger resultat. Segmentering av kunder kan vara baserad på en rad olika faktorer som ålder, arbete, inkomst, boendeform, vilken region/kommun hen bor i osv. Och du kan också segmentera enligt intressen, värderingar, köpbeteenden/tidigare köpta produkter. Istället för att skicka ut exakt samma erbjudande/nyhetsbrev till alla kunder, så anpassar du nyhetsbrevet efter målgrupp. Det ger dig/ditt företag bättre ROI (Return Of Investment)

3. Skapa strukturerade och relevanta erbjudanden/kampanjer

Håll innehållet kort, konkret och lättläst. Ett verktyg att förhålla dig till när du skapar innehåll är ”de fyra P:na”.
Promise – Ett löfte till kunden om att du har en lösning på hens problem.
Picture – Använd text så att mottagaren kan skapa sin egen mentala bild.
Proof – Bevisa för mottagaren att du är trovärdig.
Push – Något som leder till ”action”.

4. Tidpunkter

Det finns vissa tidpunkter som fungerar bättre för E-postutskick, och vissa sämre. Generellt har undersökningar visat att tisdagar efter lunch fungerar bra. Men det beror såklart på vilken produkt/tjänst du tillhandahåller. Ta reda på när dina E-postutskick ger bäst öppningsfrekvens och konvertering genom att testa olika dagar och tider.

5.Tillåtelse

De flesta av oss har hört talas om GDPR, en dataskyddslag som trädde i kraft år 2018. Gällande E-postmarknadsföring så får du enligt GDPR, endast skicka E-postmarknadsföring till kunden om hen har godkänt det. Dvs för att kunna skicka nyhetsbrev, kampanj erbjudanden och liknande så måste först kunden uppge att det är okej. Men även om det kan verka negativt att inte kunna skicka ut hur mycket E-posterbjudanden som helst, så är det snarare tvärtom. När du har en lista med E-postadresser från kunder som faktiskt VILL ha mejl från ditt företag så ökar ROI.

Uppmana kunder som besöker din webbplats att prenumerera på nyhetsbrev och unika erbjudanden genom att fylla i sin E-postadress i ett formulär. Eller erbjud kunden att klicka i en ruta för godkännande när hen gör ett köp på webbsidan.

6. Mät resultat för att utveckla framtida utskick

Med hjälp av digitala verktyg kan du mäta olika resultat av E-postutskicket. Som tillexempel:
Öppningsfrekvens = Hur många som faktiskt öppnar mejlet kontra hur många som fick det sändes till.
Klickfrekvens = Hur många som öppnat mejlet kontra hur många som öppnat mejlet samt klickat vidare via länk, bild eller annan CTA (Call To Action) knapp.

Med hjälp av att identifiera vad som fungerar bäst för att intressera dina kunder med E-postutskicken så kan du ändra/anpassa nästa utskick utifrån resultaten. Våga experimentera med dagar, tider, olika ämnesrader samt innehåll, för att se vad som fungerar bäst. Kom ihåg att skydda dig mot ID-kapning för att minimera risken att bli hackad.

7. Mål med varje utskick

Fundera på vilket mål du har med varje enskild E-postutskick. Öka konvertering på produkten i kampanjen? Alternativt öka all försäljning på er webbshop? Eller är målet att driva trafik till din webbsida/kanal? Öka/stärka ditt varumärke? Vill du kanske att kunden ska fylla i ansökningsformulär eller undersökningsformulär? Eller ladda ner en app eller bok?

Sammanfattning

Att jobba med E-postmarknadsföring är kraftfullt eftersom mejl når ut med ett budskap till kunden snabbt, effektivt och miljövänligt.
Men samtidigt till ett relativt lågt pris. För att lyckas hålla en hög öppningsfrekvens så måste du väcka kundens intresse redan i ämnesraden. Annars är risken stor att ditt mejl ”försvinner”. Segmentera dina kunder i olika målgrupper utifrån tillexempel ålder, boendeform eller intresse för att på så sätt anpassa marknadsföringen till rätt grupp. Skapa innehåll som anpassar sig till målgruppen snarare än ett massutskick med samma budskap till alla kunder.

Lämna en kommentar